Vakmanschap

Vakmanschap voor professionals

Vakmanschap is een product van en ontwikkeld door Derwish Advisory B.V., ondersteund door haar partners: antropologen, criminologen, psychologen en vakkundige politiemensen.

Opleiden & trainen

Vakmanschap bestaat uit verschillende thema’s en wordt doorgaans aangeboden als een 10-daagse opleiding. De opleiding wordt dan afgesloten met een examenopdracht in de vorm van het schrijven van een paper. De thema’s worden ook als losse trainingen aangeboden. De duur en de samenstelling van de thema’s bepalen wij in goed overleg met onze opdrachtgevers.

Doel

Het doel van Vakmanschap is om professionals theoretische en praktische ondersteuning te bieden bij het (verder) ontwikkelen van hun competenties die nodig zijn in een mondiale professionele werkomgeving. Op deze wijze zullen professionals beter toegerust zijn in de uitvoering van hun werkzaamheden.

Werkwijze

Het competentiegericht opleiden en trainen is belangrijk om de kwaliteiten van de deelnemende professionals te ontwikkelen, passend bij de behoeften van de eigen organisatie en passend in de omgeving waarin zij werkzaam zijn.

Vakmanschap kent een brede variatie aan werkvormen. De deelnemende professionals worden vanuit hun eigen perceptie aan het werk gezet. Er is ruime aandacht voor supervisie, intervisie en collegiale consultatie.

Competenties

De volgende competenties staan centraal:

  • Persoonlijkheid, houding en gedrag: motivatie, flexibiliteit en culturele empathie
  • Kennis: cultureel zelfbewustzijn, kennis hebben van gebruiken, normen en waarden
  • Vaardigheden: sociale, perceptuele en communicatieve vaardigheden