Zorg & Veiligheid

Media, veiligheid en radicalisering

Het lijkt erop dat de samenleving door beïnvloeding en beeldvorming en door angstgevoelens voor de terreurgroep Daesh / ISIS in een sneller tempo verhardt. Media spelen daarbij een belangrijke rol. Verslaggevers en redacties bepalen goeddeels of een item of issue nieuwswaardig is of niet. Zij bepalen ook of een nieuwsbericht, met de daarbij behorende nieuwskop, in een negatief daglicht geplaatst wordt of niet. Dit heeft invloed op de lezers en op hun onveiligheidsgevoelens. Of daarmee de angstgevoelens en het gevoel van onveiligheid worden opgelost, valt te betwijfelen.

Derwish Advisory B.V. heeft recentelijk een onderzoek verricht naar de invloed van de geschreven media. Dit onderzoek geeft antwoorden op de vraag op welke wijze rechts-liberale bladen berichten over Daesh / ISIS en jihadstrijders en welke gevolgen de berichtgeving heeft op de onveiligheidsgevoelens van haar lezers. De kern van de conclusie van de centrale vraag bevat tien punten. Enkele uitkomsten van het onderzoek zijn:

  • De nieuwskoppen van de onderzochte mediabladen bevatten nauwelijks gegrondheid, maar wel heel veel losse beweringen.
  • De onveiligheidsgevoelens van de lezers worden door berichtgevingen over Daesh / ISIS versterkt.
  • De veiligheidsgevoelens van de lezers worden negatief beïnvloed.
  • De negatieve gevoelens van de lezers worden geprojecteerd op de Islamitische gemeenschap.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek worden aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen vormen tegelijkertijd goede uitgangspunten voor een discussie of debat.

Tijdens de training leert u welke communicatie strategieën media inzetten om hun verhaal bij de lezers over te brengen. U gaat inzichten opdoen in de wijze waarop nieuwsberichten in de media verschijnen. U gaat de verschillende (politieke) nieuwssoorten leren herkennen.

In een separate trainingsvorm kunnen wij u leren, hoe u nieuwskoppen kunt analyseren. De methode van Derwish Advisory B.V. is gebaseerd op de Netwerkanalyse van Evaluatieve Teksten van Prof. Dr. Jan Kleinnijenhuis.