Zorg & Veiligheid

Herkennen van signalen van radicalisering

Professionals ontmoeten dagelijks verschillende mensen. Tijdens een ontmoeting kan de professional signalen zien die erop wijzen dat een persoon mogelijk radicaliseert. Het is belangrijk dat men dan weet hoe men de signalen van radicalisering moet herkennen en hoe men erop moet reageren. Daarnaast zijn er ook professionals die met ketenpartners casuïstiek bespreken en personen duiden aan de hand van signalen.

Belangrijk is dat de professional zich ervan bewust is dat door zijn of haar manier van reageren en acteren een persoon gestopt kan worden in het radicaliseringsproces. Ook dient de professional zich goed bewust te zijn dat hij of zij zelf beïnvloed kan worden door bijvoorbeeld de berichtgeving in de media of door persoonlijke ervaringen, hetgeen invloed kan hebben op het duiden van een persoon.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

Als onderdeel van de training gaan we hier aan de slag met praktijk casuïstiek. U krijgt de gelegenheid om vanuit uw eigen referentie de zogeheten ‘rode vlaggen’, de mogelijke signalen van radicalisering, te ontdekken.

Voorts krijgt u een lijst van mogelijke indicatoren, die we voor deze training hebben ingedeeld naar de zes fasen van het staircase model van Prof. F. Moghaddam. De lijst van mogelijke indicatoren zijn deels afkomstig van bestaande lijsten en deels op basis van opgedane ervaringen en eigen onderzoek van Derwish Advisory B.V. De lijst zal u helpen om signalen van radicalisering beter te kunnen beoordelen en een indicatie te geven van waar in het proces van radicalisering een persoon zich zou kunnen bevinden.