Zorg & Veiligheid

Geopolitiek: Syrië

De ‘Arabische Lente’ is nooit gearriveerd in Syrië. Integendeel, Syrië wordt momenteel beheerst door allerlei buitenlandse machten en krachtenvelden, die allen op zijn minst opmerkelijk te noemen zijn.
De huidige situatie kunnen we als volgt schetsen:

De Syrische president Bashar al-Assad is sinds 2011 met diverse groeperingen in een machtsstrijd verwikkeld. Het staatsleger van Assad bestaat grotendeels uit moslims met een sjiitische achtergrond. Zij worden gesteund door sjiitische organisaties zoals Hezbollah. Ook landen als Iran en Rusland steunen de huidige president.
Soennitische moslims verenigen zich in verschillende rebellengroepen, zoals het Vrije Syrische Leger, Jabbat Al Nusra en Daesh/ISIS. Deze groepen zijn erg versplinterd en bevechten elkaar.

Door het toenemende geweld is er sinds 2013 een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen…

Wat kunnen wij voor u betekenen:

Tijdens het seminar, of als onderdeel van de training, gaan we in op de belangrijkste gebeurtenissen in Syrië, namelijk:

  • Protesten in Syrië en het ontstaan van de burgeroorlog
  • De komst van Daesh / ISIS in Syrië
  • Strijd tussen de rebellengroepen
  • Strijd tegen president Assad
  • De houding van de EU
  • De houding van de internationale gemeenschap
  • Exodus: de uittocht van Syrische vluchtelingen
  • De gevolgen voor Nederland en de EU