Radicalisering / Veiligheid

Radicalisering versus Veiligheid

Derwish Advisory B.V. is sterk en onderscheidend in de aanpak van radicalisering en jihadisme. Wij bieden een unieke trainingsaanbod en opleiding aan onze klanten om professioneel om te kunnen gaan met radicalisering en jihadisme. Ook organiseert Derwish Advisory B.V. verschillende seminars. Daarnaast zijn wij leverancier van kennis en informatie aan overheidsdiensten en NGO’s om radicalisering en terrorisme te bestrijden.

Derwish Advisory B.V. levert haar diensten altijd op maat. Dat betekent dat u als opdrachtgever of als klant zelf kan bepalen welke thema’s over radicalisering en veiligheid u graag behandelt wilt hebben. U bepaalt daarmee de duur van de training of opleiding, maar ook hoeveel verdieping u op een subthema zou willen hebben.

Voor een beschrijving van de thema’s van onze diensten kunt u klikken op de submenu’s (links).

Aanbod van onderwijs, trainingen en overige diensten

 

Voor overheidsdiensten en organisaties met publieke functie:

 • Verzorgen van trainingen en onderwijs aan politie en gemeentelijke instellingen
 • Verzorgen van trainingen en onderwijs aan publieke organisaties, zoals wooncorporaties
 • Versterken van de informatiepositie van overheidsdiensten zoals politie en gemeente
 • Adviseren en ondersteunen in de (lokale) aanpak van radicalisering
 • Disengagement van geradicaliseerden
 • Duiden en bijdragen aan kwaliteit in de aanpak van radicalisering
 • Organiseren van seminars voor burgers en professionals

 

Diensten gericht op de burger maatschappij:

 • Aangaan en onderhouden van contacten met geradicaliseerden
 • Onderhouden van contacten met familieleden van geradicaliseerden
 • Opzetten van een netwerk van adviseurs en sleutelpersonen
 • Organiseren van preventieve activiteiten, zoals dialoog avonden met burgers en thema avonden voor professionals en burgers

 

Overige diensten:

 • Inzet en kennisdeling met NGO’s
 • Onderzoek verrichten naar veiligheid en radicalisering