Leiderschap

Teamvorming en teamrollen

Teams ontstaan niet zomaar door een aantal mensen bij elkaar te zetten. In de regel verloopt dat proces in een viertal fasen. In de praktijk zijn er dan ook zeer veel samenwerkingsverbanden of groepen werknemers die de naam ‘team’ dragen, maar die dat in feite (nog) niet zijn. De basisvaardigheid van alle teamleden is: in alle gevallen met elkaar kunnen samenwerken.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

Tijdens de training wordt inzichtelijk gemaakt wat de fase van teamvorming is van de deelnemers zelf. Verder wordt er aandacht besteed aan de teamkenmerken en gaan de deelnemers zelf aan de slag met de Belbin teamrollen om te ontdekken en om te bepalen welk teamrol voor hem of haar het meest passend is.

Voor de deelnemer wordt het inzichtelijk gemaakt in hoeverre zijn of haar kwaliteiten voldoende worden benut. Op deze wijze wordt de deelnemer ook in staat gesteld om de kwaliteiten van een divers samengesteld team goed te benutten.