Leiderschap

Strategietraining

In een strategisch ondernemingsplan worden de stappen beschreven die leiden tot de keuze van een bepaalde strategie, de route die de onderneming of organisatie moet volgen om haar doelstellingen te realiseren.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

De deelnemers krijgen inzicht in en leren een strategisch ondernemingsplan te schrijven voor hun eigen werkzaamheden. Een belangrijk onderdeel daarbij is dat deelnemers zich meer bewust gaan worden van de effectiviteit van proactief handelen. De deelnemers kunnen trends en ontwikkelingen signaleren waardoor de organisatie en de eigen afdeling beter kan anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Voor het strategisch ondernemingsplan wordt gebruik gemaakt van de volgende modellen:

Om de strategie te bepalen wordt gestart met de beschrijving van het werkterrein van de onderneming of afdeling aan de hand van het businessdefinition-model. In het model staat de behoefte van de afnemer van het product (de klant) centraal. De marktgrenzen worden afgebakend door een drietal polen.

Met behulp van de SWOT-analyse kunnen externe ontwikkelingen en de eigen sterke en zwakke punten (al dan niet in vergelijking met de concurrentie) in kaart worden gebracht.

Het door de Boston Consulting Group ontwikkelde portfoliomodel (BCG-model) is een geschikt hulpmiddel om de eigen positie te bepalen. Met behulp van dit model kunnen verschillende producten in kaart worden gebracht. Op die manier kan bekeken worden of het ‘assortiment’ van de producten van een organisatie een evenwichtige samenstelling heeft.