Leiderschap

Macht en invloed

Macht, invloed en gezag zijn begrippen, die duidelijk met elkaar te maken hebben. Toch blijkt het een moeilijke zaak om te bepalen hoe zij zich verhouden. Machtsuitoefening speelt zich af op alle niveaus van de samenleving. Macht en invloed zijn niet alleen mede bepalend voor de uitkomst van het politieke proces, maar ook voor de visievorming en doelstellingen van een organisatie en afdeling. Cultivering is een dagelijks proces in ons leven met als doel het ontwikkelen van een norm waar het aan moet voldoen. Wanneer de norm is vastgelegd dan kan dit als machtsmiddel worden ingezet.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

Hoe gaat de manager, de leidinggevende of de werknemer om met macht en invloed in zijn of haar functie? Het doel is om de deelnemers inzichten te verschaffen in deze begrippen. De opgedane inzichten kunnen zij vertalen naar en leren inzetten binnen de eigen beroepspraktijk.