Leiderschap

Leiderschapsstijlen

Gebaseerd op de tweedeling tussen leidinggevenden en medewerkers wordt in de literatuur een onderscheid gemaakt tussen de extreme vormen autocratisch leiderschap en democratisch leiderschap, met daartussenin participatief leiderschap. Deze vormen zijn gebaseerd op de mate waarin en de wijze waarop de medewerkers betrokken worden bij de besluitvorming.

De contingentiebenadering stelt dat de effectiviteit van leiderschap in hoge mate bepaald wordt door de omstandigheden. Dat betekent dat er geen beste, voor alle situaties geldende manier van leidinggeven is. Welke stijl het meest geschiktst is, is onder meer afhankelijk van de bedrijfscultuur, het karakter en het opleidingsniveau van de werknemer en de taakeisen.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

Tijdens de training wordt vooral aandacht besteed aan situationeel leiderschap en transformationeel leiderschap. Managers en leidinggevenden krijgen meer inzichten in hun eigen handelen, maar ook in de wijze waarop zij leidinggeven aan een groep, een afdeling of aan een medewerker. Voor de professional als uitvoerder binnen de eigen organisatie biedt dit de mogelijkheid om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om vanuit de huidige functie een taakverruiming of taakverrijking te ontwikkelen.

Het doel van dit onderdeel is om zelfontplooiing bij de deelnemers te stimuleren. Zelfontwikkeling is de kracht van een echte ‘leider’ die het verschil maakt.