Body-Mind-Soul

Leiderschap in u

In elk mens schuilt een vorm van leiderschap. De contingentiebenadering stelt dat de effectiviteit van leiderschap in hoge mate bepaald wordt door de omstandigheden. Dat betekent dat er geen beste, voor alle situaties geldende manier van leidinggeven is.

Wat u gaat ervaren:

Het doel van de leiderschapstraining is om bij u een oplossingsgerichte houding en om persoonlijk kracht te stimuleren. Zelfontwikkeling is de kracht van een echte ‘leider’ die het verschil maakt. Daarom wordt bij de leiderschapstraining stilgestaan bij uzelf, wat u zelf wilt realiseren, waar de risico’s liggen en op welke wijze u de oplossingen zal kiezen.

Tijdens de training wordt vooral aandacht besteed aan situationeel leiderschap en transformationeel leiderschap.